Digitaal modelspoor: Algemeen


top

Algemeen

Bij het opnieuw oppakken van de modelspoorhobby wilde ik in ieder geval met de digitale modelspoortechnieken aan de slag. Mede door het enthousiasme over Fleischmann in combinatie met het Fleischmann Twin Center van een modelspoorder in mijn kennissenkring heb ik er voor gekozen om een Twin Center aan te schaffen als digitale centrale.

Fleischmann Twin Center

Op een modelspoorbeurs liep ik tegen een voordelig geprijsde Twin Center aan welke ik heb aangeschaft. In principe had het ook een (bijna identieke) Intellibox van Uhlenbrock kunnen zijn.

Op de "digitale" pagina's beschrijf ik een aantal van mijn ervaringen met digitale modelspoor. De informatie is verre van compleet. Meer informatie over digitale modelspoor is op internet en in diverse literatuur te vinden.


top

Waarom digitaal?

Ik heb een opleiding elektrotechniek met als vakgebied computerkunde en digitale techniek gevolgd. Momenteel ben ik werkzaam als software engineer. Oftewel, ik heb een behoorlijke interesse in van alles wat met computers en elektronica te maken heeft. Deze interesse sluit dan ook aan op de modelspoorhobby en de digitale techniek die daarbij tegenwoordig voorhanden is.

Het praktische voordeel van digitaal modelspoor is dat meerdere treinen onafhankelijk van elkaar elkaar in het zelfde stroomcircuit kunnen rijden. Daarnaast kan de bedrading voor wissels en seinen een stuk eenvoudiger blijven indien deze digitaal worden aangestuurd en kan het een en ander met een computer worden geregeld.

Het Fleischmann Twin Center is een zeer complete spil in het digitale modelspoorweb. Er kunnen twee treinen gelijktijdig mee worden aangestuurd evenals 8 digitaal aangestuurde wissels en seinen. Op het Twin Center kan tevens een computer worden aangesloten en kunnen terugmeldingen vanaf het spoor worden doorgegeven. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de spoorbezet signalering en beveiliging met een computer op te lossen.

Het grootste nadeel van digitaal modelspoor is dat het prijskaartje een stuk hoger ligt dan bij analoog modelspoor. Elke lok krijg een eigen decoder en er moet een besturingscentrale worden aangeschaft.

Het is overigens mogelijk om een gemengd digitaal/analoog modelspoor bedrijf toe te passen. Zo is het mogelijk om een deel van de spoorbaan analoog te besturen en de rest digitaal. Daarnaast kan bijvoorbeeld de infra (seinen en wissels e.d.) analoog worden bediend terwijl de locs digitaal worden bestuurd.

In de Railhobby van November 2003 staat een artikel over rails reinigen. In het artikel staat dat men binnen het gelijkstroomsysteem (analoog tweeleidersysteem) meer last heeft van vuile rails dan bij wisselspanning. Dat heeft te maken met de stroomrichting en elektrolyse. Doordat bij gelijkstroom de stroom altijd in dezelfde richting gaat wordt een constant magnetisch veld opgebouwd waarmee vuil en stof worden aangetrokken.
Bij wisselstroom wisselt de stroomrichting constant, zo ook het magnetische veld. Zodoende wordt vuil en stof veel minder aangetrokken.

Dit is meteen nog een voordeel van digitaal modelspoor. Het digitale signaal wordt namelijk ook bij het "gelijkstroomsysteem" middels een wisselstroom op de rails gezet. Hierdoor wisselt dus ook het magnetisch veld constant waardoor stof en vuil minder wordt aangetrokken. Ik heb de ervaring dat mijn treinen weinig problemen met rijden hebben, ook na een aantal weken niet te hebben gereden.


top
© IvarVM, last update: 29-05-2005