Waldbrunn


top

Algemeen

Momenteel is de bovenbouw van het deel met het kleine station en houtzagerij aan de beurt. De sporen, wegen en plekken van belangrijke gebouwen worden op een gronplaat uitgetekend.

Nieuwe foto's staan op het Waldbrunn webalbum


top

Onderbouw met basisplaat

Korte zijde met basisplaat
Toekomstige Waldbrunn, de korte poot van de baan.


Op de foto zijn de modules 9, 10 en 11 bedekt met platen van 9 mm dik meranti multiplex. Nadat de layout van sporen, wegen, gebouwens en landschap op deze platen zijn uitgetekend worden aan de hand van de gewenste hoogtes de vertikale spanten afgetekend. Zowel de afgetekende spanten als de afgetekende platen worden uitgezaagd. Na het samenbouwen van de uitgezaagde spanten en platen ontstaat de driedimensionale basis voor de modelbaan. Op deze basis worden de sporen gelegd, wegen gemaakt en gebouwen geplaatst. Het landschap wordt in het geheel ingepast.


top

Module 9, passen en meten

In module 9 wordt het passen en meten. Het bovenste spoor vanaf station Waldbrunn moet vanaf een hoogte van 13 centimeter met een boog richting Hoffstadt gaan lopen. Tevens komt op dit niveau in een korte bocht een rangeerspoor te liggen.

Op de linker foto hieronder zijn de 3 lagen te zien. Op de onderste plaat zijn de uitgezette lijnen voor het dubbelsporig tracÚ te zien. Bovenop ligt de basis van de sporen van het bovenste niveau. Op de middelste plaat zijn de potloodlijnen te zien welke de contouren van de weg aangeven.

module 9 plat module 9, opgebouwd zonder bovenste spoor

Op de rechter foto is het geheel opgebouwd. Onderop is de boog van het dubbelsporig tracÚ te zien, er ligt rails op om te kijken of de treinen er op passen. In het midden is de weg te zien, hierop was het Faller Car System gepland maar door te veel moeilijkheden heb ik daar op dit gedeelte van de baan van af gezien (zie FCS: Nu even niet). Links achter is een spant schuin afgezaagd. Deze module komt in de hoek onder het schuine dak, de spant komt daar tegen aan. De uitsparingen in de spanten zijn voor de achtergrond die daar in moet komen.

Module 9, opgebouwd met bpvenste spoor


Op de foto hierboven is ook de onderplaat van het bovenste spoor neergelegd. Deze plaat ligt nog niet vast, de onderliggende sporen en de weg moeten nog bereikbaar zijn. Het hoogteverschil is op deze foto aardig te zien. Met de weg was het passen en meten. De twee zwarte lijnen in de weg zijn de staaldraden van het Faller Cars System.


top

Module 11, uiteinde van de baan met keerlus FSC

In deze module was een keerlus voor het Faller Car System (FCS) gepland. De weg moest echter onder een spoor door welke tot het uiteinde van de module doorloopt. Op de linker foto is de keerlus goed te zien met daarboven de onderbouw van de sporen van het goederenspoor van het station wat er boven komt. Aan de rechterkant is te zien dat de weg onder een toekomstig spoor doorloopt. Op de rechter foto is de plaat geplaatst welke de ondergrond voor het goederengedeelte gaat vormen. De plaat ligt iets hoger dan de sporen. Het is de bedoeling dat de goederensporen in het wegdek komen.

Module 11, open Module 11, dicht

Inmiddels is het meeste zaagwerk voor dit segment gereed. Voor het FSC wilde ik een soort schaduwstation maken, 3 stopplaatsen achter elkaar die door een binnenkomend voertuig kortstondig worden vrijgegeven. Maar vanwege een te beperkte ruimte voor het Faller Car System op dit gedeelte van de baan zie ik af van toepassing ervan op dit gedeelte. Op het andere gedeelte van de baan zal ik het Faller Car System proberen in te passen

De keerlus heb ik voor hergebruik uit de module gedemonteerd. Momenteel ben ik het zichtbare gedeelte van dit segment verder vorm aan het geven.

Nieuwe foto's staan op het Waldbrunn webalbum


top
© IvarVM, last update: 29-05-2005